Sidder du godt?

Sidder du godt?

Donald, en bankmand først i fyrrerne, kom til min klinik efter en henvisning af sin læge, for muskelløsning i hans venstre skulder, arm og underarm. Han syntes at være en energisk, fokuseret person, da han med hurtige, bevidste skridt gik ind i behandlingsrummet....
Sidder du godt?

Are You Comfortable In Your Seat?

Donald, a banker in his early forties, came to my clinic after being referred by his general practitioner for muscle release of his left shoulder, arm and forearm. He appeared to be an energetic, focused person as he walked with fast deliberate steps into the...
A New Lease on Life

A New Lease on Life

I was recommended to visit Else for Physio and Bowen therapy for a slipped disc and a dislocated shoulder, both of which had occurred several weeks earlier but were still causing discomfort and pain.  We started with a lengthy discussion of my past injuries and the...
A New Lease on Life

En ny lejekontrakt på livet

Jeg blev anbefalet at besøge Else til Physio og Bowen terapi, for en diskusprolaps og en forvredet skulder, begge havde jeg fået flere uger tidligere, men som stadig forårsagede ubehag og smerter. Vi startede med en længere diskussion af mine tidligere skader, og...
Fantastiske ting er virkelig mulige

Fantastiske ting er virkelig mulige

Vi associerer ofte kroniske rygsmerter og hovedpine med ældre mennesker. Forestil dig nu Peters desperation, en tolvårig udadvendt sportslig dreng, der var blevet diagnosticeret med en diskusprotrusion, fibromyalgi og kronisk hovedpine. Hver eneste dag var en fysisk...
Fantastiske ting er virkelig mulige

Amazing Things Really Are Possible

We often associate chronic back pain and headaches with older people. Imagine, then, the desperation of Peter, a twelve-year-old, outgoing, sporty boy, who had been diagnosed with two bulging discs, fibromyalgia and chronic headaches. Each and every day was an...
De kunne være dig – du kunne være dem!

De kunne være dig – du kunne være dem!

Har du nogensinde været i et forretningsmøde, snakket med en ven, eller har været på besøg hos en sundhedspraktiker, og havde følelsen af ikke at blive lyttet til, eller taget alvorligt, eller endnu værre at blive ignoreret? Ved hver lejlighed mødte du op med gode...
De kunne være dig – du kunne være dem!

They Could Be You – You Could Be Them

Have you ever been sitting in a business meeting, been talking to a friend or been visiting a health practitioner and had the feeling of being unnoticed or being belittled or even worse being neglected? On each occasion, you turned up full of good intentions because...
Why You Should Consider Drinking More Water

Why You Should Consider Drinking More Water

Most of people know that the human body is made up of about 60% water and that drinking water is important.  However, many are not aware of some of the concrete effects that water – or the lack of water – has on the body.   These effects make a strong case for anyone...
Why You Should Consider Drinking More Water

Hvorfor du bør overveje at drikke mere vand

De fleste mennesker ved, at menneskekroppen består af ca. 60% vand, og at drikkevand er vigtigt. Imidlertid er mange ikke klar over nogle af de konkrete virkninger, som vand – eller mangel på samme – har på kroppen. Disse effekter understreger, hvor vigtig...
Vedvarende smerter

Vedvarende smerter

Har du nogensinde spekuleret på, hvorfor nogle af dine fysiske kropssmerter og ubehag er tilbagevendende, selv efter en vellykket behandling, eller massage? Du har endelig taget dig tid til at konsultere en terapeut, for dine ubehagelige vedvarende smerter. Når du går...
Vedvarende smerter

Persistent Pain

Have you ever wondered why some of your physical body pain and discomfort keep recurring even after a successful treatment or a massage? You have finally taken the time and made the effort to consult a therapist for your distressing body pain. As you walk out of the...
8 Simple Suggestions For A Successful Visit With Your Health Practitioner

8 Enkle forslag til et vellykket lægebesøg

For mange år siden blev min datter, i en alder af 6 uger, diagnosticeret med en tilsyneladende uhelbredelig sygdom og livslang lidelse. Besøg hos forskellige sundhedskyndige personer, den ene efter den anden, og konstant skulle gentage den medicinske historie, var en...
The Huge Power of Just a Small Touch

The Huge Power of Just a Small Touch

For the past twelve years I have specialised in chronic pain relief. I’ve helped people with acute and long lasting pain issues to return to their best so they can enjoy a pain-free and fulfilled life. The therapy approach is simple. It’s applied with no drugs, no...
The Huge Power of Just a Small Touch

Den enorme effekt af en lille beroring

I de sidste tolv år har jeg specialiseret mig i kronisk smertelindring. Jeg har hjulpet folk med akutte og langvarige smerteproblemer, med at vende tilbage til deres bedste, så de kan nyde et smertefrit og fuldendt liv. Behandlingsmetoden er enkel. Der anvendes ingen...
The Mother and The Therapist

The Mother and The Therapist

Happy to announce that my second book The Mother and The Therapist, My Life’s Journey and creation for pain-free living is now available on Amazon.com.uk CONTACT & CONNECT FollowFollowFollow SIGN UP & DOWNLOAD Get my FREE booklet 7 Pain Mistakes –7...
EL Spotlight Interview

EL Spotlight Interview

Tell us about you and your business/career, and what you were doing before you started? Did you ‘always dream’ to do what you are doing now? Or did life throw a particular opportunity your way? I was fortunate to find my passion at an early age in life. I graduated as...