Why You Should Consider Drinking More Water

Why You Should Consider Drinking More Water

Most of people know that the human body is made up of about 60% water and that drinking water is important.  However, many are not aware of some of the concrete effects that water – or the lack of water – has on the body.   These effects make a strong case for anyone...
Why You Should Consider Drinking More Water

Hvorfor du bør overveje at drikke mere vand

De fleste mennesker ved, at menneskekroppen består af ca. 60% vand, og at drikkevand er vigtigt. Imidlertid er mange ikke klar over nogle af de konkrete virkninger, som vand – eller mangel på samme – har på kroppen. Disse effekter understreger, hvor vigtig...